Zásady ochrany osobných údajov

Súhlasím v súlade so zákonom č. 428/2002, Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so správou, spracovaním a uchovávaním poskytnutých osobných údajov a informácií spoločnosťou EuroServis AERO, s.r.o. Informácie budú spracovávané a uchovávané pre účely spracovania rezervácie a marketingové účely. Súhlas poskytovateľa údajov platí do jeho písomného odvolania. Poskytovateľ údajov vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov.

V spoločnosti EuroServis AERO, s.r.o. chceme poskytnúť čo najviac kontroly nad vašimi osobnými informáciami. Keď navštívite ktorúkoľvek z našich webových stránok, možno bude potrebné, aby sme od vás zbierali informácie, ako napríklad vaše meno, e-mailovú adresu, adresu IP alebo údaje o polohe, napríklad pri odosielaní formulára či zakúpenia zážitkového letu. Tieto údaje použijeme iba na vašu identifikáciu v prípade zakúpenia letu, prípadne pre občasné marketingové účely.

Stránky EuroServis AERO, s.r.o. môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky. EuroServis AERO, s.r.o. nezodpovedá za upozornenia o ochrane osobných údajov alebo za obsah týchto webových stránok.

EuroServis AERO, s.r.o. rešpektuje súkromie každého, kto navštevuje naše webové stránky. Prečítajte si pozorne túto politiku ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, ako spoločnosť EuroServis AERO, s.r.o. zhromažďuje a používa osobné informácie, ktoré nám poskytnete.

 1. Čo zahŕňa táto politika ochrany osobných údajov?

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na používanie vašich osobných údajov, ktoré sú zhromažďované prostredníctvom webových stránok EuroServis AERO, s.r.o. alebo v súvislosti s nimi. Typom zhromaždených osobných údajov môže byť: meno, adresa, telefónne číslo a e-mail.

Spoločnosť EuroServis AERO, s.r.o. nezodpovedá za upozornenia a postupy týkajúce sa ochrany súkromia iných webových stránok, aj keď:

 • získali ste prístup na webovú stránku tretej strany pomocou odkazov z našich webových stránok; alebo
 • prepojili ste sa s našou webovou stránkou na webovej stránke tretej strany.

Spoločnosť EuroServis AERO, s.r.o. odporúča, aby ste skontrolovali oznámenia o každej navštívenej stránke a obráťte sa na vlastníka alebo prevádzkovateľa týchto webových stránok, ak máte akékoľvek obavy alebo otázky.

 1. Kto je zodpovedný za osobné informácie zhromaždené na webových stránkach EuroServis AERO, s.r.o.?

EuroServis AERO, s.r.o. kontroluje osobné údaje získané na webových stránkach spoločnosti EuroServis AERO, s.r.o. Preto podľa podmienok všeobecných nariadení o ochrane údajov je spoločnosť EuroServis AERO, s.r.o. správcom údajov, ktoré ste poskytli.

 1. Ako sa použijú vaše osobné informácie?

Osobné údaje, ktoré EuroServis AERO, s.r.o. môže zhromažďovať na webových stránkach spoločnosti EuroServis AERO, s.r.o., môžu byť použité na splnenie nášho záväzku vyplývajúceho z akýchkoľvek zmlúv uzatvorených medzi Vami a spoločnosťou EuroServis AERO, s.r.o. vrátane:

 • odpovede na vaše dopyty alebo požiadavky
 • spracovanie objednávok alebo predložených žiadostí
 • spravovanie alebo iné plnenie svojich povinnosti vo vzťahu k akejkoľvek dohode, ktorú máte s nami
 • predvídať a riešiť problémy s akýmkoľvek tovarom alebo službami, ktoré vám boli poskytnuté

Z času na čas, ak ste to už predtým schválili, spoločnosť EuroServis AERO, s.r.o. by rada použila informácie, ktoré nám poskytnete pre:

 • prieskum trhu a sledovanie údajov o predaji, ktoré vás môžu informovať o našich produktoch a službách, ktoré môžu zahŕňať telefonické kontaktovanie alebo poskytnutie vašich osobných údajov pobočkám a spoločnostiam spoločnosti EuroServis AERO, s.r.o.
 • vytvárať produkty alebo služby, ktoré môžu vyhovovať vašim potrebám, preto vás spoločnosť EuroServis AERO, s.r.o. môže z času na čas požiadať, ak sa chcete zúčastniť jedného z našich prieskumov.

Ak kedykoľvek chcete, aby spoločnosť EuroServis AERO, s.r.o. prestala používať vaše informácie na niektorý alebo všetky vyššie uvedené účely, oznámte nám to zaslaním e-mailu na info@funrent.sk. Spoločnosť EuroServis AERO, s.r.o. prestane používať vaše informácie na takéto účely, akonáhle to bude rozumne možné.

 1. Budú vaše údaje prenesené na tretie strany?

Spoločnosť EuroServis AERO, s.r.o. nebude bez vášho súhlasu sprístupňovať žiadne osobné údaje, pokiaľ EuroServis AERO, s.r.o. nie je právne oprávnená alebo to nie je od nej požadované (napríklad ak je to potrebné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na účely prevencie podvodu alebo iného zločinu) alebo ak EuroServis AERO, s.r.o. verí, že takéto opatrenie je nevyhnutné na ochranu vašich životných záujmov alebo záujmov akejkoľvek inej osoby.

 1. Používa spoločnosť EuroServis AERO, s.r.o. Cookies?

Spoločnosť EuroServis AERO, s.r.o. môže ukladať niektoré informácie (bežne známe ako cookie) do počítača počas vášho priehliadania.

Ďakujeme.